Stikkord: Vegard Hoel

  • Episode 60: Mongoland (2001)

    Henning surfer Stavangerbølgen med en ekte siddis (i hjertet) som vikar! Ikke skru på radioapparatet, det skal skarre sånn! Har krenkesamfunnet gått for langt og det må være greit å […]