Stikkord: Inger Lise Tangstad

  • Episode 184: Herren og hans tjenere (1959)

    Henny og Benny blir dis og avslutter årets Arne Skouen-sommer med god izzat og jesuittenes moral. Etter en lang Arne Skouen-sommer viser det seg at det er Arne Skouen som […]