Stikkord: Åsleik Engmark

  • Episode 134: Secondløitnanten (1993)

    Vi tar en liten pause fra krigens pinlige sidelinje(Sverige), og ser en actionfilm om en av de få stolte historiene fra kampene i Norge i 1940! Vår hardbarka actionhelt er… […]