Stikkord: Alex Rosen

  • Episode 168: Hører du ikke hva jeg sier! (1995)

    Ah, standup, hvordan fungerer det egentlig? Henning og Benjamin prøver å sette seg inn i 1995-menneskets forståelse av standup, men en avstikker til tidlige norske DVD-utgivelser og Alex Rosens overraskende […]