Episode 60: Mongoland (2001)

Henning surfer Stavangerbølgen med en ekte siddis (i hjertet) som vikar! Ikke skru på radioapparatet, det skal skarre sånn! Har krenkesamfunnet gått for langt og det må være greit å kalle en film Mongoland i 2021?

Med lydklipp hentet fra åpne kilder på nett og benyttet i henhold til god skikk for sitering. Disse inkluderer klipp fra Mongoland, Offshore, Tom Cruise covid rant, Kvinnen i mitt liv og Filmredaksjonen.

Perler for Svin
Perler for Svin
Episode 60: Mongoland (2001)
/