Episode 42: Gategutter (1949)

Har du sett noe så nusselig som lille, runde Pål Bang-Hansen?! Hælle måååne!

Alle streikebrytende pærepåsar må passe seg for knivbrukende, kommunistiske ungdomsgjenger i Oslo! Eller bare bli elektriker eller blikkenslager!

Med lydklipp hentet fra åpne kilder på nett og benyttet i henhold til god skikk for sitering. Disse inkluderer klipp fra Gategutter, Spider, The Godfather part 3 og LørDan.

Perler for Svin
Perler for Svin
Episode 42: Gategutter (1949)
/