Episode 20: Alle tiders kupp (1964)

Benjamin og Henning piner seg gjennom Norges svar på Breaking Bad!

Med lydklipp hentet fra åpne kilder på nett og benyttet i henhold til god skikk for sitering. Disse inkluderer klipp fra Alle tiders kupp, Julekveld i skogen (Rolf Just Nilsen / Astow Ericson), Mot i brøstet, Karl og co, og XLTV.

Perler for Svin
Perler for Svin
Episode 20: Alle tiders kupp (1964)
/