Episode 20: Alle tiders kupp (1964)

Benjamin og Henning piner seg gjennom Norges svar på Breaking Bad!

Med lydklipp hentet fra åpne kilder på nett og benyttet i henhold til god skikk for sitering. Disse inkluderer klipp fra Alle tiders kupp, Julekveld i skogen (Rolf Just Nilsen / Astow Ericson), Mot i brøstet, Karl og co, og XLTV.

Episode 20: Alle tiders kupp (1964)

 
 
00:00 / 00:51:46
 
1X