Henning vil bli kringkastingssjef

Vi satser på at Henning vil overleve dobbeltbelastningen det vil bli å være kringkastingssjef og podcaster samtidig. Pga. habilitet vil eventuelle episoder om NRK-produksjoner produsert under Hennings ledelse bli gjort av Benjamin sammen med en nøytral vikar.